Lagar om motorcyklism

Varför krävs lagar om motorcyklism?

I ett demokratiskt samhälle med trafik så måste en viss ordning hållas. Lagar har tillkommit för att skydda individen och samhället i stort från allva

DETAIL

Hjälmtvång och åldersgräns

Hjälmtvånget är absolut i Sverige, det vill säga man kan inte få dispens för att slippa bära hjälm om man skulle ha något handikapp. Hjälmen ska skydd

DETAIL
applay