Hjälmtvång och åldersgräns

Hjälmtvång och åldersgräns

Hjälmtvånget är absolut i Sverige, det vill säga man kan inte få dispens för att slippa bära hjälm om man skulle ha något handikapp. Hjälmen ska skydda skallen och i förlängningen hjärnan från skador som hjärnskakningar, inre hjärnblödningar med mera. Försäkringsbolagen kan vägra att betala ut pengar om det uppdagas att föraren inte bar hjälm vid olyckstillfället. Kör man utan hjälm kan man också bli bötfälld precis som om man kör bil obältad.

Sveriges riksdag stiftar lagar om allt möjligt, inklusive motorcyklism. Politikerna har bestämt att motorcyklister ska ha nått en viss ålder för att framföra de snabba maskinerna på allmän väg. Åldersgränsen har inget med hur svårt det är att köra en motorcykel eller hur lång/kort man är. Det har endast med att göra vilken typ av motorcykel man kör, mer specifikt antal hästkrafter, samt då den redogjorda mentala mognaden.

En 13-åring som kör motorcykel på allmän väg bryter alltid mot lagen då vederbörande dels saknar körkort och dels inte har åldern inne. 13-åringen kan dock inte straffas för gärningen utan det som sker är att socialen kan komma att kopplas in och föräldrarna kan komma att få stå till svars för barnets handlingar.