Varför krävs lagar om motorcyklism?

Varför krävs lagar om motorcyklism?

I ett demokratiskt samhälle med trafik så måste en viss ordning hållas. Lagar har tillkommit för att skydda individen och samhället i stort från allvarliga konsekvenser av motorcyklism.

Ordning och reda

Utan ett bestämt regelverk och normer att förhålla sig till så blir många motorcykelåkare osäkra och kanske gör enklare misstag. Det så kallade A-körkortet måste alla motorcyklister som kör på allmän väg inneha. Körkortet är en garanti för att föraren kan hantera motorcykeln på ett trafiksäkert sätt och dessutom vet tillräckligt många trafikregler och teoriprovet kräver 52/65 rätt.

Motorcykeln är ett fordon som kräver mognad

Anledningen till att åldersgränsen för A-behörigheten är 24 år, 20 om man har haft A2-körkortet i två år, är för att unga i allmänhet inte har utvecklat risktänkandet och den sinnesnärvaro som krävs för att hantera ett så snabbt fordon.

Även lagar för andra fordon krävs

Det är så klart som så att motorcyklisterna inte är de enda trafikanterna som ska förhålla sig till lagar. Alla trafikanter ska förhålla sig till samtliga, enhetliga trafikregler för att trafiken ska flyta på som vanligt. En bilist behöver inte ha hjälm på sig inne i bilen och en motorcyklist behöver inte ha bälte på motorcykeln.

Minska olyckor och rattfylleri

Olyckor orsakar lidande för de inblandade och ju mer koncentrerade och utbildade förarna är inför motorcykelåkandet desto större är chansen att ingen olycka kommer att inträffa. Rattfylleri är en sådan sak som tas upp på riskutbildningen. Man får precis som i en bil inte köra rattfull då alkohol kraftigt försämrar ens omdömesförmåga och koordinationen. Det bästa är att vänta till dagen efter en blöt kväll om man vill prestera på topp och inte göra misstag.