Lagar om motorcyklism

Vilka lagar kan tänkas tillkomma?

Lagar är inget statiskt fenomen utan lagar stiftas i och med samhällsutvecklingen och dess tendenser. En tänkbar förändring är förstås ytterligare höj

DETAIL

Köra motorcykel i andra länder

Att köra motorcykel i andra länder är på förhand kanske inget att oroa sig för. Men det finns saker man bör tänka på, och det gäller såväl vilka lagar

DETAIL

Motorcykeln ska vara påställd i trafik och besiktigas regelbundet

En motorcykel som färdas för egen maskin, alltså inte transporteras eller bogseras av annat fordon, på allmän väg ska alltid vara påställd, vilket inn

DETAIL

Varför krävs lagar om motorcyklism?

I ett demokratiskt samhälle med trafik så måste en viss ordning hållas. Lagar har tillkommit för att skydda individen och samhället i stort från allva

DETAIL

Hjälmtvång och åldersgräns

Hjälmtvånget är absolut i Sverige, det vill säga man kan inte få dispens för att slippa bära hjälm om man skulle ha något handikapp. Hjälmen ska skydd

DETAIL
applay