Motorcykeln ska vara påställd i trafik och besiktigas regelbundet

Motorcykeln ska vara påställd i trafik och besiktigas regelbundet

En motorcykel som färdas för egen maskin, alltså inte transporteras eller bogseras av annat fordon, på allmän väg ska alltid vara påställd, vilket innebär att skatten är betald. Kör man en avställd motorcykel på allmän väg kan man få böter men även kraftiga skadestånd om man orsakar en olycka eftersom försäkringar upphör att gälla då.

Motorcykeln ska besiktigas kontinuerligt inom 24-månaders intervall. Besiktningen görs i syfte att upptäcka allvarliga brister eller skador på fordonet som kan resultera i farliga konsekvenser. Däck, avgassystem, kablar, motor med mera inspekteras i syfte att bedöma om motorcykeln är trafiksäker. En motorcykel som inte bedöms trafiksäker får inte köras på allmän väg förrän felen är åtgärdade hos en verkstad.

En motorcykel som används på tävlingar inom inhägnat område får vara hur risig som helst och behöver inte vara påställd. Dock kan tävlingsledarna besluta om regler som gör att du kanske ändå inte får delta i tävlingen med tanke på övriga deltagares säkerhet.

Andra besiktningsregler råder för andra typer av fordon, de enda besiktningsfria fordonen i trafik är moped klass 1 och moped klass 2. Kolla alltid upp vad som gäller för respektive fordon.