Vilka lagar kan tänkas tillkomma?

Vilka lagar kan tänkas tillkomma?

Lagar är inget statiskt fenomen utan lagar stiftas i och med samhällsutvecklingen och dess tendenser. En tänkbar förändring är förstås ytterligare höjda åldersgränser för motorcyklister. Som det ser ut i dagsläget är det dock inte troligt då inte många tar motorcykelkörkort då de är under 30 år, det finns inget incitament för det eftersom allt är så dyrt med att äga och köpa en motorcykel.

Inga passagerare

Man får i dagsläget endast ha en passagerare om typintyget inte meddelar annat. I många delstater i USA så får exempelvis unga bilförare inte ha passagerare tills det fyllt en viss ålder, något som är tänkbart även för unga motorcyklister i Sverige. Att lite äldre förare inte skulle få skjutsa sin partner är dock något som många skulle bli irriterade av, varför ett totalförbud mot passagerare troligen inte är realistiskt.

Trehjulig motorcykel

En så kallad trike är idag i gränslandet mellan bilar och motorcyklar. En 21-årig bilförare får köra en trehjuling medan en motorcyklist får det automatiskt. Framöver kan trike få en egen körkortsbehörighet eller helt sonika räknas som bil eller mc, vilket gör att den som vill köra en sådan får ta respektive körkort.

Lagar om att man inte får köra i bredd

Motorcyklister får köra i bredd så länge det görs på ett trafiksäkert sätt. Det kan dock komma att ändras med en lag. Cyklister som åker i bredd är inte särskilt populära hos bilister, så varför ska motorcyklister få göra det. Så resonerar säkerligen en hel del bilister och lagstiftare.

Möjlighet att samordna riskutbildningarna

Att samordna riskutbildningarna kan vara ett bra sätt, för de skiljer egentligen inte så mycket åt än vad måhända halkbanorna för respektive behörighet gör. Gör man det så kan samtliga trafikanter få en likartad teoretisk riskutbildning vilket kan vara bra då samtliga trafikanter vet vad som gäller.