Styret och reglage på styret

Styret och reglage på styret

För att kunna styra en motorcykel i önskad riktning har man inte en ratt som på en bil. Man använder, precis som på en cykel, ett styre med två handtag att hålla i.

Olyckor sker vid fel med styret samt slarv

Många mc-olyckor drabbar motorcyklister då de av misstag inte svänger som föreskrivet i en kurva eller i en gatukorsning. Motorcykeln är inte ett förlåtande fordon och du har mindre utrymme för att begå misstag på en motorcykel än om du sitter i en bil. Var därför alltid uppmärksam och koncentrerad när du kör motorcykel, för mc-olyckor är tyvärr kraftigt överrepresenterade av dödliga trafikolyckor.

Reglage på styret

Styret sitter på en styrstam som har kopplingar och en kula som roteras beroende på åt vilket håll du vill svänga. Man kan inte svänga styret 360 grader som om det vore en ratt, utan cirka 90 grader åt vardera håll. På styret finns ofta många funktioner att använda sig av. Tuta, reglage för halv- och helljus med mera finns oftast som knappar att trycka in för att få önskad effekt.

Viktigt att inte hänga saker på styret

Styret kan tyngas ner av vissa saker vilket gör fordonet instabilt och trafikfarligt. Ha därför för vana att aldrig hänga saker, i vart fall inte saker med en vikt över 1 kilogram, på styret. Styret ska helst vara så rent som möjligt och tvätta det gärna regelbundet för att undvika smuts som tränger in i knappar och reglage. Det kan även vara bra att smörja styret så det blir lättare att vrida det. Ju bättre styret mår desto bättre kan du hantera din kära motorcykeln. Lycka till med att ta hand om styret och njut av många timmar på sätet!