Motorn

Motorn

Motorn är motorcykelns hjärta, utan en motor kan inte motorcykeln köras. Den kan förflyttas genom handkraft eller annan drivkraft, men den kan inte brumma på för egen maskin utan motor.

Vad är en motor?

En motor är i fysikalisk väg en enhet som omvandlar tillförd lagrad energi till mekanisk energi (även kallat rörelseenergi). Den lagrade energin i en motorcykelmotor är allt som oftast energitäta kolväten som finns i bensin och diesel. Idag kommer det också fler och fler elmotorcyklar som får ses som motorcykelns motsvarighet till elbilar. Elmotorers fundamentala tillvägagångssätt är att en kraftverkan utövas på en strömförande ledare som är innesluten i ett magnetisk fält. Rotorn snurrar på grund av det uppstående elektromagnetiska fältet som i sin tur skapar ett vridmoment.

En elmotor för en A-registrerad elmotorcykel ska generera 35 kW eller mer. En A2-elmotorcykel får generera högst 35 kW och lägst 11 kW medan en A1-elmotorcykel endast får åstadkomma högst 11 kW.

En bensin eller dieselmotor kan vara av tvåtaktstyp eller fyrtaktstyp. Skillnaden mellan dessa typer är att en tvåtaktsmotor oftare komprimerar bränslet vilket ger fler antändningar och därmed mer rörelsekraft i slutändan. En fyrtaktsmotor är vanlig i bilar vilket ger en behagligare färd.

Var sitter motorn?

Då en motorcykel inte är så stor kan man enkelt se var motorn är belägen. Den sitter allt som oftast undertill sätet och sträcker sig både framför och bakom sätet.

Motorns beståndsdelar

En bensinmotor är bland annat uppbyggd av förgasare, vevhus, cylinder, topplock, tändstift. Då en motorcykel till storleken är mycket liten jämfört med en personbil så är förstås även motorn mindre. Ibland kan även uppbyggnaden skilja sig åt från en bilmotor jämfört med en motorcykelmotor.

Onomatopoetiska ord

Onomatopoetiska ord är sådana som imiterar ljud. Krasch, pang, aj, knack och brum är exempel på sådana ord. Just brum-brum brukar många barn säga när en motorcykel åker förbi lekplatsen eller när de själva leker att de är motorcyklister. Och vad är det då som åstadkommer brummet hos en motorcykel? Jo, det är just motorn. Det ljudet man hör är motorn som jobbar och åstadkommer ljudvågor som dämpas av motorhöljet, avgasröret och ljuddämparen.

Är motorer farliga?

Motorer som är byggda på rätt sätt och som regelbundet besiktigas och servas är normalt sett inte farliga. Dock bör man vara uppmärksam som ägare till fordonet att inte motorcykeln låter onormalt eller beter sig underligt. Att andas in avgaser är mycket farligt och därför bör man inte undersöka motorcykeln när den är igång. Stäng helst av den och var gärna utomhus för att förhindra att du blir förgiftad av gaserna.

Tomgångsregler

Tomgångsregler för motorer gäller både motorcyklar och bilar samt andra motoriserade fordon. Du kan bli bötfälld som motorcyklist för att du har din motorcykeln på tomgång längre än vad regelverket föreskriver.